Stora Katrineberg

Urbant bostadshus

Kvarteret Stora Katrineberg ligger i Liljeholmen, inramat av befintliga byggnaders gavlar vid Liljeholmsbron, tvärs över vattnet från Hornstulls Strand. Byggnadens arkitektoniska form förmedlar dialogen mellan platsen och programmet, mellan det privata och offentliga. Tomtens grundform och djup ger en organisation av byggnaden med allrum placerade utåt med utsikt över staden och med sovrum placerade inåt gårdsrummet.

Byggnadsvolymens knäckta asymmetriska form, utkragande längsgående balkonger, glaspartier och mörka fasad ger husets karakteristiska arkitektur. Samtidigt som det visuellt träder tillbaka och blir ett mellanrum mellan de båda grannfasadernas klassicistiska formspråk. Den öppna fasaden ger ljus och utsikt, där människornas liv skapar ett innehåll och uttryck som förändras. Volymen hämtar drag från sin omgivning och för en tydlig dialog. Grannfastighetens brant bakåtlutande takvåning återkommer och intilliggande taklist linjerar med den översta balkongplattans kant.

Bostadshusets entré nås via portik från gatan in på kvarterets gård. Trapphuset är fritt placerat med loftgångsbryggor som leder till lägenheterna. En genomsiktlig gallerdurk mot fasad ger ljus och bidrar till att flytta ut förbipasserandes gånglinje mot ytterkant. Utplacerade fasta bänkar ger en möjlighet att mötas och slå sig ner.

Fastighetens bredd var given, således var indelning och lägenheternas breddmått en kritisk fråga i processen. Byggnadens planlösning är organiserad med smala lägenheter på djupet, vilket bl a medfört en rumshöjd på 2,65 m och olika sätt att arbeta med genomsikt och ljusinfall. Normalplanet har fått 6 lägenheter på 2-3 ROK med gemensamma vindfång parvis, vilket medger entré längre in i den egna lägenheten och maximerar värdefull fasadyta till bostadsrummen. Det större sovrummet i 3 ROK lägenheterna har en ljus nisch med arbetsplats i fasad och sängplats innanför. De två övre planen innehåller etagelägenheter med takterrasser. Gatuplanet har två butikslokaler.

Foto: Adam Mörk, Åke E:son Lindman