Kjellander + Sjöberg bjuder in till thinktanK + S 010

thinktanK + S 010: The Street - a functional & social connector

This Think Tank takes it back to the street. The function and new potential for the street is drawing an increasing amount of interest in the contemporary architectural discourse and urban design practice. With the street being the main public space where urban life unfolds, we would like to investigate the current state of the art.

The street may be seen both as a device for cities to function properly, as well as a social place, an interface providing integration and connections between different communities and people. Expectations on inclusive quality lifestyles call for a higher degree of adaptability, multi-functionality, equity, health and safety. New programmes with spatial requirements - such as cycling, walking, playing, urban farming, sports and leisure - are at a stage to be implemented through new planning initiatives. Public space and especially the street should aim to improve the way people interact and thrive. Involved stakeholders and user groups represent a widening spectrum of society, where the street is the spatial context for social progress and renewal.

Panel guests
Jeffrey Shumaker (USA), Chief Urban Designer and Director of Urban Design at City of New York
Elke den Ouden (NL), founder and strategic director of LightHouse, solution partner of the Intelligent Lighting Institute at the Eindhoven University of Technology (TU/e)
Anna-Stina Bokander (SE), urban planner, City of Stockholm
Linda Pettersson (SE), landscape architect, Urbio

Date and time
9th of April 2015
17:00

The event is free of charge. Wine, beer and snacks will be served.

Everyone is welcome, please invite friends and colleagues!
Limited seats! RSVP by Thursday, 2nd of April to rsvp@ksark.se

 • Magnoliatorget starten för ny stadsdel

  K + S deltar i utvecklingen av södra Stockholm

  Med en variation av gator, platser och parker kring nya Magnoliatorget planeras första etappen av en blandad ny stadsdel i Stora Sköndal. Kjellander + Sjöberg har uppdraget att utforma stadsrum, stråk, bebyggelsevolymer och kvalitetsprogram.

  Med planförslaget, vars antagande beräknas till 2017, läggs grunden till en utveckling mot en inkluderande stadsdel, med tydliga kopplingar till omgivningen och områdets befintliga kulturmiljöer. Genom ny bebyggelse i varierande skala med gångfartsgata, torg, fickparker och ett breddat utbud genereras levande och aktiva stadsrum. Även Sköndals nuvarande verksamheter ges utrymme för vidare utveckling.

  Planetappen Magnoliatomten innehåller förutom hyres- och bostadsrätter även ett äldreboende, LSS-boende, arbetsplatser samt kommersiella verksamheter. Ansvarig för grönstruktur och planering av de allmänna ytorna är Landskapslaget och EBAB står för fastighets- och projektutveckling. Projektet är ett samarbete mellan uppdragsgivaren Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad.

 • K + S tar hem första pris i innovationstävling

  Sege Park visar möjligheter för minskad resursanvändning

  Projektet It Takes a Block utsågs idag till vinnare i idétävlingen The Nordic Built City Challenge för den svenska tomten i Sege Park, Malmö. Förslaget, som är utvecklat av Kjellander + Sjöberg tillsammans med de danska landskapskontoren Sted och BOGL samt konsultföretaget Atkins, Platspilot och studenter från LTH, visar prisvärda alternativ för bostäder där delande samsas med klimatsmarta lösningar för en modern och hållbar stad.

  I det vinnande förslaget kombineras ett antal strategier för att stödja hållbara livsstilar med fokus på samnyttjande som ett sätt att minska resursanvändning. Kvarteret förses med gemensamma funktioner som en kantin och odlingscenter. Takterrasserna rymmer växthus och ett vattencenter med bad och tvättstuga. De gemensamma funktionerna och platserna möjliggör för mindre bostadsyta med bibehållen och i vissa fall utökad livskvalité.

  Öppna och flexibla ytor kopplade till specifika yteffektiva funktioner är ett genomgående tema för både lägenheternas och utemiljöns planering. De boende uppmuntras att nyttja kvarterets och bostadens ytor så effektivt och nytänkande som möjligt för att passa just deras behov.

  Priset delades ut under Nordic Built Cities Benchmarking Forum i Helsingfors.

 • Byggstart för Gjutarängen

  K + S ritar hyresbostäder i Uppsala

  Nyligen togs första spadtaget till det nya bostadskvarteret Gjutarängen i stadsdelen Luthagen i nordvästra Uppsala. Totalt planerar man för 187 hyresrätter och en förskola.

  Kvarterets gestaltning återkopplar till det tidigare cementgjuteriet och dess industriarkitektur. Gjutarängen blir ett urbant tillägg i stadsväven där respektive trapphus uttrycks i volym- och fasadgestaltning. Visionen är att skapa ett kvarter som tilltalar alla åldrar med lägenheter som varierar i storlek, från mindre ungdomsbostäder till större etagelägenheter för familjer.

  Gjutarängen är ett partneringsprojekt mellan byggherren Uppsalahem, Kjellander + Sjöberg, Skanska och övriga aktörer.

 • Officiell invigning av utställningen The Forests of Venice

  Biennale Architettura 2016

  It is with great pleasure that we invite you to the official opening events of the exhibition The Forests of Venice, Collateral event at the 15th International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. 

  Official opening programme The Forests of Venice 
  Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi 1254, Castello, Venice, Italy

  Please, RSVP by Tuesday, 24th May to rsvp@ksark.se (all events).

  26th May at 17:00 - 18:00: Press event, unveiling exclusive material.
  Introduction by the Swedish Minister for Culture and Democracy, Alice Bah Kuhnke.

  Speakers:
  Jan Åman, Atelier Slice
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Livia Podestá, The Swedish Institute

  27th May at 17:00 - 22:00: Exhibition and pavilion vernissage ceremony.
  Inauguration by the Swedish State Secretary to Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht, Elisabeth Backteman, followed by an introductory speech by the initiators and curator. 

  Speakers:
  Jenny Bergström, The Swedish Insitute
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Jan Åman, Atelier Slice

  28th May at 17:00 - 22:00: thinktanK + S 014 - a lecture and open discussion.
  Moderator: Hans Ibelings - architectural historian.

  Speakers: 
  Chris Sharples, Shop Architects (USA)
  Andrew Waugh, Waugh Thistleton (UK)
  Alex de Rijke, dRMM (UK)
  Tobias Olsson, Swedish Association of Architects (SWE)

  Panel:
  Jan Åman, Atelier Slice
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Morten Johansson, DinellJohansson
  Katarina Lundeberg, In Praise of Shadows

  The Forests of Venice is initiated by Kjellander + Sjöberg and Folkhem, who have produced the exhibition together with the support of the Swedish Institute. The curator is Jan Åman. Additional support from Swedish Wood, Sveaskog and Martinsons. Including seven selected exhibiting architectural practices - Architects without Borders Sweden, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo and Urbio.

  The initiative brings together some of Sweden's most prominent architectural practices and highlights wood as a sustainable construction material, while illustrating the interaction between nature and the man-made human habitat in order to respond to climate change and limited resources. 

  Our host for Serra dei Giardini is Microclima.

 • The Forests of Venice

  K + S skapar utställning på arkitekturbiennalen i Venedig

  Urbanitet, arkitektur, skog, trä och klimat - så blir Sveriges bidrag till Venedigbiennalen 2016

  The Forests of Venice, Collateral Event of the 15th International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. Serra dei Giardini.

  Den svenska utställningen The Forests of Venice har blivit officiellt utvald som Collateral Event under Venedigs internationella arkitekturutställning. Satsningen, som samlar några av Sveriges mest framstående arkitektkontor, lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser samspelet mellan natur och livsmiljö för att hantera klimatförändringar och begränsade resurser.

  The Forests of Venice är initierad av Kjellander + Sjöberg och Folkhem som också producerar utställningen med stöd av Svenska Institutet. Curator är Jan Åman. Utställningen stöttas även av Svenskt trä, Sveaskog och Martinsons. 

  Utställningen äger rum i ett växthus från 1894, Serra Dei Giardini, mellan biennalens huvudutställningsområden Giardini och Arsenale. Den tar sin utgångspunkt i staden Venedigs ursprung och situation i en tid då klimatförändringar och stigande havsnivåer utgör ett globalt problem. Idag hotas städer och tätbefolkade kustområden över hela världen av översvämningar.

  I dialog med Dogepalatset - stadens mest offentliga byggnad och symbol för dess representativa styre - har Kjellander + Sjöberg skapat en installation av massivt trä i växthusets anslutande trädgård. The Forests of Venice fortsätter inne i växthuset, där sju utvalda arkitektkontor - Arkitekter utan gränser Sverige, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo och Urbio - visar hur klassiska venetianska arkitektur- och stadsbyggnadselement kan omformuleras till strategier för vår tid. Åter med trä som huvudsakligt byggnadsmaterial.

  Utställningen The Forests of Venice ansluter till biennalens tema Reporting from the Front, som utforskar arkitektens roll i kampen att förbättra människors livsvillkor globalt. 

  Tack till Microclima, vår husvärd under La Biennale di Venezia.

  The Forests of Venice pågår 28 maj - 18 september 2016.

  Serra Dei Giardini
  1254 Castello, Venedig

 • Co-creation Malmö

  K + S bjuder in till öppen diskussion

  Hur kan arkitektur och stadsbyggande bli mer demokratiska? K + S nästa thinktank undersöker hur olika dialog- och samarbetsprocesser kan se ut idag.

  Vi vill ta en närmare titt på hur co-creation, medskapande, kan se ut inom de närliggande områdena konst, planering och arkitektur. Vilka resultat och byggda miljöer kan uppstå genom att inkludera bredare användargrupper och människor med nära band till en plats?

  Co-creation pekar på nya möjligheter att dela information och facilitera processer med hög komplexitet.

  Delta i en diskussion om vikten av dialog, tvärfackliga team och engagemang, hur ett aktivist-perspektiv kan möjliggöra medborgarinflytande och delaktighet.

  Deltagare
  Elin Eyborg (UK), arkitekt och performance artist
  Rosa Lund (DK), arkitekt och partner på STED

  The Connectors Society (SE), sammanslutning av arkitekter och planerare, Malmö

  Jessica Segerlund (SE), Älvstranden Utveckling, Göteborg

  Tid och plats
  28:e april 2016, 17:00

  Kjellander + Sjöberg
  Grimsbygatan 24 (Saltimporten)
  211 20 Malmö

  Seminariet kommer att hållas på engelska, är gratis och öppet för alla.

  Begränsade antal platser. OSA till rsvp@ksark.se senast 26:a april.

 • Arkitekturbiennalen i Venedig

  K + S utvalda till Nordiska paviljongen

  Två byggda projekt av Kjellander + Sjöberg arkitektkontor ställs ut i Nordiska paviljongen under den kommande arkitekturbiennalen i Venedig. Projekten Sjöterrassen i Fittja och bostadshuset Stora Katrineberg i Liljeholmen ingår i utställningen 'In Therapy - Nordic Countries Face to Face', som är en tolkning av huvudkommisarien Alejandro Aravenas övergripande tema för 2016 'Reporting From the Front', applicerat på de nordiska länderna. Utställningscuratorn David Basulto har valt ut närmare 300 relevanta projekt till den Nordiska paviljongen.

  Utställningen pågår i Venedig under 28 maj - 27 november 2016.

 • Årets bygge 2016

  Monoliten, en byggnad med tyngd

  Kjellander + Sjöbergs projekt Monoliten i Telefonplan i Stockholm har blivit nominerat till "Årets Bygge 2016", vilket är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Utmärkelsen lyfter fram goda exempel på det bästa branschen kan prestera i fråga om kvalitet, samarbete, ekonomi och arkitektur. Andra viktiga urvalskriterier är hur väl projektteam tillsammans med beställare lyckats uppfylla krav på funktion och teknisk innovation inom ramen för uppsatt tidplan och budget.

 • Ny skola i Burkina Faso

  K + S ritar projekt i Västafrika

  I byn Nakamtenga i Burkina Faso uppförs just nu en skolbyggnad ritad av Kjellander + Sjöberg. Projektet är ett initiativ från organisationen Yennenga Progress, som tidigare uppfört en skola i området. Projektet har blivit en stor framgång i byn, där barnen gör snabba framsteg och skolan lockar till sig elever även från omkringliggande byar. Behovet av klassrum är stort i hela regionen.

  Byggnadens robusta koncept tar fasta på ett stomsystem som är modulärt i tre dimensioner, vilket ger möjligheter att skapa utrymme för trappor, entrébalkong, skärmtak och solskydd inom samma system.

  Skolan skapar välbehövda arbetstillfällen och byggs helt av lokala byggnadsarbetare och hantverkare. Grundläggningen är på plats och klassrummen förväntas stå klara till skolstarten i september.

  Uppdraget är ideellt och utförs pro bono av Kjellander + Sjöberg.

 • Nordiskt team till final i Malmö

  Hållbar livsstil i klimatsmart kvarter

  Kjellander + Sjöberg är utvalda som en av fyra finalister i idétävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Tävlingen syftar till att finna klimatsmarta lösningar för Sege Park som ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling med 800 nya bostäder över en tioårsperiod. Sege Park-tävlingen är en av sex tävlingar i den Nordiska tävlingsserien The Nordic Built Cities Challenge.

  K + S har tillsammans med de danska landskapskontoren Sted och BOGL samt konsultföretaget Atkins och studenter från LTH utvecklat förslaget It takes a block. Förslaget fokuserar på livsstilsaspekten av ett hållbart samhälle och hur den kan stöttas av den fysiska miljön.

  Del två av tävlingen kommer utföras under våren parallellt med en markanvisningstävling för området, med möjlighet till samarbeten mellan de båda tävlingarna.

  De fyra finalisterna kommer att vara utställda på Form/Design Center i Malmö från den 3 februari till 6 mars 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +