Kjellander + Sjöberg bjuder in till thinktanK + Session 007

Arkitekturdialog: "svensk arkitekturkultur?"

Finns det en svensk arkitekturkultur? Är det en angelägen och relevant fråga? Vilka är utmaningarna, fördelarna och möjligheterna? 

I jämförelse med rika arkitekturregioner som exempelvis Voraalberg, Porto, Schweiz och Holland är det svenska arkitekturresultatet ej lika omtalat internationellt. En regions arkitekturklimat och byggda resultat speglar vilken roll den byggda miljön intar i samhället och dess självbild. Ekonomiskt välstånd, politiska program och investeringar, arkitekturens engagerande potential och angelägenhet i samhälls- och kulturdebatten i stort brukar lyftas fram som viktiga faktorer.

Sverige har en historik att luta sig mot, inte minst med framstående landvinningar från funktionalismens- och välfärdssamhällets framväxt. En internationell medvetenhet om t ex Asplund och Lewerentz finns internationellt. Men samtalet behöver vidgas, arkitekturen uppfattas inte som tillräckligt viktig i ett större sammanhang. Vårt påstående är att det finns behov av att utveckla den svenska arkitekturkulturen. Att stimulera samtal, erfarenhetsutbyte, dialog, debatt, samverkansformer och nya modeller. Kort sagt: en Common Ground, för att återbruka Venedigbiennnalens huvudtema från 2012. En gemensam, inklusiv öppen arkitekturkultur.

När och var:
21 november 2013
Hos Kjellander + Sjöberg på Repslagargatan 15A

Program:
16:00 Introduktion och mingel
16:30 Panel
17:30 Diskussion
18:30 Mingel

Panelgäster:
Gert Wingårdh (Wingårdhs)
Martin Videgård (Tham & Videgård Arkitekter)
Mikael Stenqvist (White)
Peter Lundevall (Stockholms stadsbyggnadskontor)
Louise Masreliez (Marge)
Monika Joelsson (Sveriges Arkitekter)
Jesus Azpeitia (KTH)
Daniel Norell (Norell/Rodhe)
Ola Kjellander (Kjellander + Sjöberg)

Övrigt info:
Eventet är gratis
Vi bjuder på vin, öl och tilltugg

Alla är välkomna, bjud gärna med vänner och kollegor!
Begränsat antal platser! OSA senast måndagen den 18:e november till osa@ksark.se

 • Officiell invigning av utställningen The Forests of Venice

  Biennale Architettura 2016

  It is with great pleasure that we invite you to the official opening events of the exhibition The Forests of Venice, Collateral event at the 15th International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. 

  Official opening programme The Forests of Venice 
  Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi 1254, Castello, Venice, Italy

  Please, RSVP by Tuesday, 24th May to rsvp@ksark.se (all events).

  26th May at 17:00 - 18:00: Press event, unveiling exclusive material.
  Introduction by the Swedish Minister for Culture and Democracy, Alice Bah Kuhnke.

  Speakers:
  Jan Åman, Atelier Slice
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Livia Podestá, The Swedish Institute

  27th May at 17:00 - 22:00: Exhibition and pavilion vernissage ceremony.
  Inauguration by the Swedish State Secretary to Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht, Elisabeth Backteman, followed by an introductory speech by the initiators and curator. 

  Speakers:
  Jenny Bergström, The Swedish Insitute
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Jan Åman, Atelier Slice

  28th May at 17:00 - 22:00: thinktanK + S 014 - a lecture and open discussion.
  Moderator: Hans Ibelings - architectural historian.

  Speakers: 
  Chris Sharples, Shop Architects (USA)
  Andrew Waugh, Waugh Thistleton (UK)
  Alex de Rijke, dRMM (UK)
  Tobias Olsson, Swedish Association of Architects (SWE)

  Panel:
  Jan Åman, Atelier Slice
  Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg
  Sandra Frank, Folkhem
  Morten Johansson, DinellJohansson
  Katarina Lundeberg, In Praise of Shadows

  The Forests of Venice is initiated by Kjellander + Sjöberg and Folkhem, who have produced the exhibition together with the support of the Swedish Institute. The curator is Jan Åman. Additional support from Swedish Wood, Sveaskog and Martinsons. Including seven selected exhibiting architectural practices - Architects without Borders Sweden, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo and Urbio.

  The initiative brings together some of Sweden's most prominent architectural practices and highlights wood as a sustainable construction material, while illustrating the interaction between nature and the man-made human habitat in order to respond to climate change and limited resources. 

  Our host for Serra dei Giardini is Microclima.

 • The Forests of Venice

  K + S skapar utställning på arkitekturbiennalen i Venedig

  Urbanitet, arkitektur, skog, trä och klimat - så blir Sveriges bidrag till Venedigbiennalen 2016

  The Forests of Venice, Collateral Event of the 15th International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia. Serra dei Giardini.

  Den svenska utställningen The Forests of Venice har blivit officiellt utvald som Collateral Event under Venedigs internationella arkitekturutställning. Satsningen, som samlar några av Sveriges mest framstående arkitektkontor, lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser samspelet mellan natur och livsmiljö för att hantera klimatförändringar och begränsade resurser.

  The Forests of Venice är initierad av Kjellander + Sjöberg och Folkhem som också producerar utställningen med stöd av Svenska Institutet. Curator är Jan Åman. Utställningen stöttas även av Svenskt trä, Sveaskog och Martinsons. 

  Utställningen äger rum i ett växthus från 1894, Serra Dei Giardini, mellan biennalens huvudutställningsområden Giardini och Arsenale. Den tar sin utgångspunkt i staden Venedigs ursprung och situation i en tid då klimatförändringar och stigande havsnivåer utgör ett globalt problem. Idag hotas städer och tätbefolkade kustområden över hela världen av översvämningar.

  I dialog med Dogepalatset - stadens mest offentliga byggnad och symbol för dess representativa styre - har Kjellander + Sjöberg skapat en installation av massivt trä i växthusets anslutande trädgård. The Forests of Venice fortsätter inne i växthuset, där sju utvalda arkitektkontor - Arkitekter utan gränser Sverige, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo och Urbio - visar hur klassiska venetianska arkitektur- och stadsbyggnadselement kan omformuleras till strategier för vår tid. Åter med trä som huvudsakligt byggnadsmaterial.

  Utställningen The Forests of Venice ansluter till biennalens tema Reporting from the Front, som utforskar arkitektens roll i kampen att förbättra människors livsvillkor globalt. 

  Tack till Microclima, vår husvärd under La Biennale di Venezia.

  The Forests of Venice pågår 28 maj - 18 september 2016.

  Serra Dei Giardini
  1254 Castello, Venedig

 • Co-creation Malmö

  K + S bjuder in till öppen diskussion

  Hur kan arkitektur och stadsbyggande bli mer demokratiska? K + S nästa thinktank undersöker hur olika dialog- och samarbetsprocesser kan se ut idag.

  Vi vill ta en närmare titt på hur co-creation, medskapande, kan se ut inom de närliggande områdena konst, planering och arkitektur. Vilka resultat och byggda miljöer kan uppstå genom att inkludera bredare användargrupper och människor med nära band till en plats?

  Co-creation pekar på nya möjligheter att dela information och facilitera processer med hög komplexitet.

  Delta i en diskussion om vikten av dialog, tvärfackliga team och engagemang, hur ett aktivist-perspektiv kan möjliggöra medborgarinflytande och delaktighet.

  Deltagare
  Elin Eyborg (UK), arkitekt och performance artist
  Rosa Lund (DK), arkitekt och partner på STED

  The Connectors Society (SE), sammanslutning av arkitekter och planerare, Malmö

  Jessica Segerlund (SE), Älvstranden Utveckling, Göteborg

  Tid och plats
  28:e april 2016, 17:00

  Kjellander + Sjöberg
  Grimsbygatan 24 (Saltimporten)
  211 20 Malmö

  Seminariet kommer att hållas på engelska, är gratis och öppet för alla.

  Begränsade antal platser. OSA till rsvp@ksark.se senast 26:a april.

 • Arkitekturbiennalen i Venedig

  K + S utvalda till Nordiska paviljongen

  Två byggda projekt av Kjellander + Sjöberg arkitektkontor ställs ut i Nordiska paviljongen under den kommande arkitekturbiennalen i Venedig. Projekten Sjöterrassen i Fittja och bostadshuset Stora Katrineberg i Liljeholmen ingår i utställningen 'In Therapy - Nordic Countries Face to Face', som är en tolkning av huvudkommisarien Alejandro Aravenas övergripande tema för 2016 'Reporting From the Front', applicerat på de nordiska länderna. Utställningscuratorn David Basulto har valt ut närmare 300 relevanta projekt till den Nordiska paviljongen.

  Utställningen pågår i Venedig under 28 maj - 27 november 2016.

 • Årets bygge 2016

  Monoliten, en byggnad med tyngd

  Kjellander + Sjöbergs projekt Monoliten i Telefonplan i Stockholm har blivit nominerat till "Årets Bygge 2016", vilket är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Utmärkelsen lyfter fram goda exempel på det bästa branschen kan prestera i fråga om kvalitet, samarbete, ekonomi och arkitektur. Andra viktiga urvalskriterier är hur väl projektteam tillsammans med beställare lyckats uppfylla krav på funktion och teknisk innovation inom ramen för uppsatt tidplan och budget.

 • Ny skola i Burkina Faso

  K + S ritar projekt i Västafrika

  I byn Nakamtenga i Burkina Faso uppförs just nu en skolbyggnad ritad av Kjellander + Sjöberg. Projektet är ett initiativ från organisationen Yennenga Progress, som tidigare uppfört en skola i området. Projektet har blivit en stor framgång i byn, där barnen gör snabba framsteg och skolan lockar till sig elever även från omkringliggande byar. Behovet av klassrum är stort i hela regionen.

  Byggnadens robusta koncept tar fasta på ett stomsystem som är modulärt i tre dimensioner, vilket ger möjligheter att skapa utrymme för trappor, entrébalkong, skärmtak och solskydd inom samma system.

  Skolan skapar välbehövda arbetstillfällen och byggs helt av lokala byggnadsarbetare och hantverkare. Grundläggningen är på plats och klassrummen förväntas stå klara till skolstarten i september.

  Uppdraget är ideellt och utförs pro bono av Kjellander + Sjöberg.

 • Nordiskt team till final i Malmö

  Hållbar livsstil i klimatsmart kvarter

  Kjellander + Sjöberg är utvalda som en av fyra finalister i idétävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Tävlingen syftar till att finna klimatsmarta lösningar för Sege Park som ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling med 800 nya bostäder över en tioårsperiod. Sege Park-tävlingen är en av sex tävlingar i den Nordiska tävlingsserien The Nordic Built Cities Challenge.

  K + S har tillsammans med de danska landskapskontoren Sted och BOGL samt konsultföretaget Atkins och studenter från LTH utvecklat förslaget It takes a block. Förslaget fokuserar på livsstilsaspekten av ett hållbart samhälle och hur den kan stöttas av den fysiska miljön.

  Del två av tävlingen kommer utföras under våren parallellt med en markanvisningstävling för området, med möjlighet till samarbeten mellan de båda tävlingarna.

  De fyra finalisterna kommer att vara utställda på Form/Design Center i Malmö från den 3 februari till 6 mars 2016.

 • Klara Strand blir urban nod

  K + S omformar central fastighet i Stockholms innerstad

  Kjellander + Sjöberg utvecklar på uppdrag av NIAM kvarteret Klara Strand till en ny inbjudande urban nod i Stockholm. Kvarteret ligger strategiskt nära Stockholms Centralstation och Klarabergsviadukten med kopplingar vidare mot Kungsholmen och Klara Sjö.

  Visionen för Klara Strand är att genom renovering och nya tillägg öka utbudet och aktiviteten i området. Genom att fokusera på urbana kvalitéer och att öppna upp mot omgivande stadsrum integreras fastigheten tydligare i sin omgivande stadsmiljö och blir en viktig nyckelpunkt i city.

  Uppdraget spänner över många olika skalor och är lika delar landskap, stad, byggnad och interiör. Projektets första etapp innehåller en livfull bazaar med butiker och café mot Klarabergsviadukten samt en ny interiör gata med mötesplatser både för allmänheten och fastighetens hyresgäster. Beräknad färdigställande av första etappen är juni 2016.

 • K + S vinner i södra Stockholm

  Visionsbild från Sköndalsvägen som visar entrén till Magnoliatomten och Stora Sköndal. Thorsten Levenstams väg blir en inkluderande stadsmiljö, med levande öppna butikslokaler, gröna kvalitéer och tillgänglighet för alla åldrar.

  Blandning av natur- och stadskvalitéer

  Kjellander + Sjöberg har vunnit det parallella uppdraget kring stadsbyggnadsetappen Magnoliatomten nära Sköndals centrum i södra Stockholm. Förslaget skapar kopplingar mellan omgivande stad och områdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kompletterande ny bebyggelse ger ökad tillgänglighet och en större blandning av verksamheter och boendeformer, samt skapar livfulla öppna platser, med park- och stadsrum för stadens invånare att ta del av.

  Planförslaget rymmer ett nytt torg, en fickpark, en gångfartsgata samt fyra nya kvarter med ca 200 hyres- och bostadsrätter, LSS-boende samt vård och omsorgsboende. Utvecklingen kommer att fokusera på att generera ett inkluderande stadsliv, med ekosystemtjänster och en miljö som ger prioritet för gående och cyklister, i alla åldrar.

  Området ägs och förvaltas av Stiftelsen Stora Sköndal, som är en idéburen, icke vinstsyftande organisation som bedriver diakonalt-socialt arbete. K + S uppdrag är att utveckla stadsbyggnadsstruktur, volymer och kvalitetsprogram i samråd med Stockholms stad och Stiftelsen Stora Sköndal.

  Planerad samrådstid för ny detaljplan är kvartal 1 2016. Planerad byggstart för Magnoliatomten beräknas till 2017.

   

 • Arkitektur som gör skillnad

  thinktanK + S 012: Participation - architecture that makes a difference

  Hur kan arkitektur göra skillnad? K + S nästa thinktank handlar om vikten av engagemang och deltagande.

  Diskussionen fokuserar på arkitekturens möjligheter att förbättra villkor och utveckla lösningar för samhällen och människor i nöd. Vi vill ta en närmare titt på hur arkitektur och stadsbyggnad kan generera långsiktig utveckling och fungera som verktyg i processer för mer hållbara och anpassningsbara städer och fysiska miljöer. K + S undersöker konkreta fall där arkitekturen kan göra skillnad, situationer där goda exempel genomförs, trots utmaningar i form av svåra förhållanden och knappa resurser. Vi är intresserade av initiativ med en optimistisk grundinställning, som visar att det går att åstadkomma förändring, där arkitekter skapar möjligheter och skrider till handling.

  På seminariet presenteras exempel på projekt genomförda av privata initiativ liksom av icke vinstdrivande organisationer, både i Sverige och utomlands.

  Deltagare
  Yashar Hanstad - partner och grundare, TYIN Architects, Assistant professor på NTNU
  Pia Jonsson, Maria Höök - Arkitekter utan gränser (ASF - Sverige)
  Sylvia Neiglick - arkitekt, Kjellander + Sjöberg

  Tid och plats
  8:e oktober 2015, kl 16:00
  Repslagargatan 15A, Stockholm

  Information
  Seminariet kommer att hållas på engelska, är gratis och öppet för alla.

  Begränsade antal platser. OSA till rsvp@ksark.se senast torsdag 1:a oktober.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +