Access Annedal

Utställning om hållbarhet skapad av K + S

Access Annedal är en utställning om hållbarhet, skapad av Kjellander + Sjöberg i samarbete med Resource Vision Sustainable Design Studio.

Access Annedal är ett nytt sätt att förhålla sig till hållbarhetsdiskussionen och en möjlighet att uppleva hållbarhet på riktigt. En inspirerande utställning om urbant hållbara livstilar, med bidrag från bla Collaborative Consumption Hub- en ny kultur som främjar sociala kontakter och lokalt samarbete; byta, låna, dela -  och MIT Senseable City Lab - ett forskningsinstitut som beskriver nya sätt att förstå och använda staden - the real-time city.

Vad är skillnaden mellan grön design och hållbar utveckling?
Energieffektiva byggnader, grön stadsbyggnad, ekologiska produkter, miljövänligare transporter - trots positivt nytänkande inom flera områden är problemet i grunden detsamma; våra livsval innebär alltjämt en överkonsumtion med allt fler produkter.
Läs mer om bakgrunden till klimatdiskussionen.

Se filmen Home

Två visningslägenheter fokuserar på nya kreativa möjligheter till hållbarhet på olika nivåer - i bostaden, i kvarteret, i staden. De uppsatta huvudkriterierna för innovativ arkitektur och stadsbyggnad är att den är: effektiv, lokal och social. I utställningen lyfts begreppet access - tillgänglighet - fram som nyckeln till nya upplevelser och nya uttryck för hållbara livsstilar. Integrerade nya tjänster, system och produkter ger en minskad resurskonsumtion.

IDEAS LAB. Inspiration, idéer och exempel på hur hållbara livstilar kan erbjuda både bättre alternativ och kvalitet, internationellt och i Sverige. Byt, dela och återbruka. Leksaker, kläder, böcker, hushållsmaskiner, plantor och tjänster.