Etaget

Ett följsamt mini-Manhattan på Västra Kungsholmen

Etaget, i kv Paradiset 19-21, är ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Med blandad bebyggelse, kontor och lättare industri har Kungsholmen under senare år utvecklats mot en sammansatt stadsdel med kompletterande verksamheter och nya bostäder. Paradiset 19-21på Nordenflychtsvägen syftar till att kombinera den befintliga miljön med bebyggelse som förtydligar och utvecklar stadsstrukturen vidare. Paradiset är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet. Det är en byggnad som är gestaltad för att passa in i stadsdelen med lokal förankring samtidigt som nya kvalitéer tillförs.

Projektet är ett följsamt mini-Manhattan som landar i stadskvarteret och bygger ett levande gaturum med lokaler i entréplanet och inbjudande verksamheter med expressiv stadskänsla. Det är ett projekt som omfamnar stadens kärnvärden - mångfald och bredd i utbudet av funktioner. Byggnadsvolymen skapar en tydlig siluett med djup som är verksam på håll i staden och i intilliggande gaturum. Husets gestaltning beskriver Nordenflychtsvägens trappning och omgivande bebyggelsehöjder med variation i skala.

Ett grönt Paradis! I samarbete med Urbio utformar Kjellander + Sjöberg projektet med fokus på gröna vistelseytor och socio-ekologisk hållbarhet. Givet det kompakta innerstadsläget tas alla ytor om hand och används för att skapa positiva upplevelser och rekreation för de boende. Gården utformas som en trivsam social grönyta, en oas med planteringar och cykelparkering. Ett nytt tillskott är de planerade gröna takterrasserna med både gemensamma och privata ytor för utevistelse, odling, lek och umgänge med grannar.

Det arkitektoniska uttrycket har delvis en klassisk delning som man hittar i Stockholms innerstadsmiljöer - gatuplanets kommersiella lokaler, en huvudvolym därpå samt högst upp indragna takvåningar. Helheten blir dock allt annat än traditionell utan sammantaget ett kreativt nytänkande projekt som bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i djupled. Ett välgörande tillskott till gatan med inneboende komplexitet.

Tre material blandas och ger arkitekturen lätthet och variation. I fasaden kombineras tre olika tegeltyper med en brun-beige-grå skala samt ett komplement av två olika metallskivor i brons- och mässing. Balkongnischerna är klädda i träfärgade skivor som ger en varm inbjudande karaktär.

Läs mer på Etagets hemsida

Läs mer på Esny.se

Läs mer på Tobinproperties.se