Sparsamheten

Villor vid Skogskyrkogården i Stockholm

Projektet ligger längs Gamla Tyresövägen i Enskede, granne med egnahemsområdet Pungpinan, öster om Skogskyrkogården. Här planeras 19 hus om140 kvm i två plan. Närheten till Skogskyrkogården har inneburit eftertanke och hänsyn till det stilla och sakrala landskapsrummet. Vyer och perspektiv från gravplatsernas kvarter i tallskogen, som medvetet skapats av dess arkitekter, Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz, skall påverkas så lite som möjligt.

Husen är dämpade i kulör och materialitet. Gråslammade träpaneler med svarta plåtdetaljer och inslag av metall som brons eller koppar anger tonen. Byggnaderna har ett markant takfall från två våningar med takljus ner till en våning bakåt. Bostadstypologin är utformad utifrån det specifika läget med den trafikerade vägen i sydväst och trädgårdsdel i nordöst. Vidare är djupmåttet för tomterna exakt avvägt. Husen är något vinklade mot gatan, vilket ger en tredimensionell effekt.

Infart och entré sker från en ny kvartersgata parallellt med Gamla Tyresövägen. Idén är att skapa typologier som har en offentlig prägel utåt gatan med mer privata trädgårdsrelaterade rum inåt privat sida. En gångstig placeras mot tomternas bakkant och angränsande villabebyggelse, vilket bidrar till att integrera bebyggelsen och skapa ett fungerande rörelsemönster.

Bottenplanet bygger på en öppen rumssekvens, med rum som hakar i varandra med funktioner som kan avdelas på ett flytande, mer eller mindre transparent sätt. Husets sektion visar ett långt kontinuerligt sluttande tak med överljus. Vardagsrummet med två fria sidor mot trädgården öppnar sig uppåt mot övre planets allrum, något avskiljt genom en träspaljé från golv till tak.
Från övre planets sovrum når man en terrass parallell med angränsande gavel, omsluten och privat, som kopplar ned till trädgården med en utvändig trappa.
Sammantaget finns i varje enhet en inre flexibilitet och rumslig komplexitet, uterum med stor användbarhet och olika karaktär, solbelysta under olika delar av dagen.

Foto: Adam Mörk