Västra Johannelund

Yteffektiva ljusa atriumhus i Hässelby

Projekt med en ny typ av atriumhus med sovloft, ett sätt att erbjuda ett alternativt boende som inte finns i området idag. Utmaningen låg dels i att bostaden bör vara radikalt mindre i storlek än närliggande större enplans kedjehus, dels i att hantera närheten till den starkt trafikerade Lövstavägen akustiskt. Lösningen är ett effektivt hus i två etage på ca 105 kvadratmeter. Genom att vinkelställa enheten 45 grader erhålls en skyddad förgårdsplats som genom carportens placering filtrerar bullret. Volymerna har ett spetsigt pulpettak som i repeterad form, tillsammans med den lika spetsiga carporten bildar en intressant sammanhängande struktur.

I områdesplanen skapas i två punkter passager som länkar det inre, skyddade landskapsrummet med gatan. Mot detta grönstråk förläggs husens trädgårdar. Vardagsrummet är rumsligt sammanhängande med ett öppet sovloft, vilket även ger att ljuset kan falla in uppifrån ner i vardagsrummet.

Foto: Johan Fowelin